Werken bij RCWEST

RCWEST heeft een dynamische en prettige uitstraling zowel voor patiënten als voor medewerkers. De voorbereiding en uitvoer van de bestraling wordt uitgevoerd op locatie Lijnbaan/Westeinde (Medisch Centrum Haaglanden). Er zijn vergevorderde plannen voor nieuwbouw. Er zijn in totaal 10 radiotherapeut-oncologen, 4 klinisch fysici, 7 medewerkers klinische fysica, 1 research & development medewerker, 1 kwaliteitsmedewerker, 2 instrumentmakers, 1 moulagetechnicus, 70 laboranten (inclusief leerlingen) en 13 administratief medewerkers / doktersassistenten werkzaam bij RCWEST. Samen met de afdeling Radiotherapie van het LUMC wordt invulling gegeven aan de clusteropleiding tot radiotherapeut-oncoloog.

RCWEST beschikt over vier lineaire versnellers: drie Elekta versnellers (waarvan 1 met CBCT) uitgerust met MLC+ Epid en 1 Novalis, speciaal ingericht voor intra- en extracraniële HDHP (High Dose High Precision) radiotherapie. Tevens kan intra-operatieve bestraling (IORT) worden toegepast. De afdeling heeft ook een CT-simulator. Er zijn moderne faciliteiten voor HDR brachytherapie (ca 30 per jaar) en prostaatimplantaties met I-125 (ca 70 per jaar).

Op dit moment hebben we geen vacatures.