Wachttijd

Patiënten worden bij bezoek aan of behandeling in RCWEST niet geconfronteerd met wachttijden.  Voor het eerste polikliniek bezoek kunnen patiënten binnen 1 week terecht. Met de bestraling kan binnen 2 weken daarna worden gestart.

Wanneer er sprake is van 'spoed' kan een patiënt op dezelfde dag direct na het polikliniek bezoek bestraald worden. RCWEST volgt de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)