Onderzoek

RCWEST doet mee aan (eigen, nationale of internationale) studies. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de zorg (steeds verder) te verbeteren. In 2013 deed 7.4 procent van de patiënten mee aan een studie. Het streven voor 2015 is een stijging naar 10 procent te realiseren.

Er wordt door RCWEST onderzoek gedaan naar:

  • De waarde van 'Accelerated Partial Breast Irradiation'; een sparende behandeling bij patiënten met borstkanker van 60 jaar en ouder. Hierbij wordt een deel van de borst (en niet de gehele borst) in 1 dit is de IORT techniek  of 10 keer bestraald (en niet in 16 of 25 keer).
  • Uitwendige bestraling met de ABC Methode na een borstsparende operatie. Nagegaan wordt of het hart (nog) beter kan worden gespaard. Er wordt vanaf 1 januari 2010 bij elke patiënt met linkszijdige borstkanker de ABC methode toegepast. Op de site van RCWEST wordt weergegeven hoe de ABC methode wordt uitgevoerd.
  • Bestraling van tumoren in de hersenen. Nagegaan wordt hoe effectief een beperkt aantal fracties zijn bij de bestraling van uitzaaiingen in de hersenen en nagegaan wordt hoe de methode van bestraling van tumoren in de hersenen kan worden verbeterd.

RCWEST verwacht dat deze studies resulteren in 3 promoties van medewerkers (2015-2019).