Uw plichten

Als patiënt heeft u de volgende plichten om een optimale behandeling mogelijk te maken:
  • Identificatieplicht: bij onderzoek en behandeling in MCHaaglanden dient u in het bezit te zijn van een patiëntenpas van het ziekenhuis met daarop uw foto. Voor het maken daarvan is een officiële legitimatie nodig.
  • Informatieplicht: u dient de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en de juiste behandeling kan geven. Binnen redelijke grenzen dient u de adviezen van de hulpverlener op te volgen, zoals medicijngebruik en dieetvoorschriften. U dient respect en begrip te tonen voor uw behandelaar(s) en medepatiënten.
  • Betalingsplicht: u dient het ziekenhuis correcte gegevens over uw zorgverzekering te geven. Dit houdt verband met de betaling, die vrijwel altijd direct bij uw zorgverzekeraar gebeurt. Als u twijfelt of u voldoende verzekerd bent, dan kunt u contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar.