Rechten en plichten

Zowel patiënten als hulpverleners hebben rechten en plichten. Ze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken heeft. Zodra een arts een patiënt onderzoekt of behandelt is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook medische keuringen vallen onder de wet die tot doel heeft de rechtspositie van de patiënt te versterken.

De regels van de WGBO

  • Het recht op informatie door de hulpverlener.
  • Toestemming voor een medische behandeling.
  • Inzage in het medisch dossier.
  • Geheimhoudingsverplichting voor de hulpverlener.
  • Het recht op privacy tijdens de medische behandeling.
  • Vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen.