IORT (Intra-Operatieve-Radio-Therapie)

IORT is een afkorting voorIntraOperatieveRadioTherapie en wordt in Nederland alleen aangeboden in Den Haag (MCH/Bronovo (vanaf 2010)) en in Eindhoven (Catharina Ziekenhuis (vanaf 2012)).

Deze techniek is afgeleid van de ervaringen van het European Institute of Oncology in Milaan, professor Veronesi, waar al duizenden patiënten met IORT zijn behandeld.

Bij een IORT-behandeling wordt tijdens de borstsparende operatie eenmalig, inwendig bestraald. De chirurg verwijdert eerst de tumor en eventueel de zogenaamde schildwachtklier. Tijdens dezelfde operatie wordt met hulp van de chirurg de straling heel precies gericht op het gebied waar de tumor heeft gezeten. Daarom kan de dosis straling ook hoger zijn dan wanneer uitwendig wordt bestraald, zonder dat het gezonde weefsel schade oploopt. Na de bestraling sluit de chirurg de operatiewond.

Het eerste doel is natuurlijk om te voorkomen dat de tumor opnieuw gaat groeien in de geopereerde borst. Dit vergroot de kans op genezing van borstkanker op de lange termijn.

Voordelen van IORT
Ook is het doel van deze manier van bestralen de last van de patiënt te beperken. Bij IORT wordt de dosis die nodig is in één keer gegeven. Het is daarom ook niet meer nodig om een aantal weken lang elke dag naar het ziekenhuis te komen voor elke keer een kleine dosis straling. De last van de behandeling wordt hierdoor beperkt. Dit heeft een positief effect op het verwerkingsproces.

Er zijn nog een aantal andere voordelen:

  • Zo wordt bij IORT de huid niet (mee)bestraald. Daarom is het cosmetisch resultaat ook beter.
  • Omdat voor de straling een metalen plaat achter de borstklier (tijdelijk) wordt aangebracht, komt de straling ook niet in borstwand/ribben, het hart of de longen en zullen die dus gespaard blijven.

Voorwaarden voor behandeling met IORT

IORT is niet bij iedereen mogelijk. Uit het onderzoek van Milaan is gebleken dat IORT vergelijkbare resultaten geeft als een serie van uitwendige bestralingen gedurende enige weken. Maar IORT lijkt het meest geschikt voor de borstkankerpatiënten met relatief gunstige tumoreigenschappen, met als gevolg een kleine kans op terugkeer van de tumor. Dit alles hangt af van verschillende factoren zoals leeftijd, tumortype en -grootte en de aan-/afwezigheid van uitzaaiingen in de lymfklieren van de oksel.

In andere gevallen, met vaak wat minder gunstige tumorkenmerken, is vaak de uitwendige bestraling net iets beter. Om te bepalen of u aan alle voorwaarden voldoet en in aanmerking kunt komen voor deze behandeling, neemt u contact op met uw behandelend arts.

Grofweg zijn de voorwaarden waar je aan moet voldoen:

  • u bent 60 jaar of ouder;
  • u heeft borstkanker of een voorloper van borstkanker (we noemen dit ook wel puur DCIS);
  • uw borstkanker is kleiner dan 21 mm

of groter dan 20 mm maar kleiner dan 31 mm. Voorwaarde is dan dat de hormoonreceptor-bepaling positief én de Her2-bepaling negatief is

  • uw borstkanker zit op slechts één plaats in de borst;
  • echografie van de lymfeklieren in de oksel laat geen afwijkingen zien;
  • de schildwachtklierprocedure* laat geen afwijkingen zien van de lymfeklieren in de oksel.

Hier kunt u onze IORT voorlichtingsfilm bekijken: 

 

Hier ziet u hoe de operatie in zijn werk gaat:
https://www.youtube.com/watch?v=feRZTT-eQ-A

Onderzoek
In samenwerking met het MCH/Bronovo ziekenhuis, het HagaZiekenhuis en het Isala ziekenhuis in Zwolle wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van zowel IORT- als APBI- bestralingstechnieken in Nederland. Ook is er sprake van een nauwe samenwerking met het Catharina ziekenhuis. Door dit onderzoek willen wij in de komende jaren bewijzen dat deze behandeltechnieken, net als in Milaan, ook in Nederland tot goede resultaten leidt. Met name zijn wij geïnteresseerd in de gevolgen van deze behandeling voor de oudere patiënt. Dat wil zeggen dat wij door vragenlijsten, ingevuld door meer dan 350 patiënten, hopen aan te tonen dat deze behandeling de oudere borstkanker patiënt weinig belast en de kwaliteit van leven niet nadelig beïnvloedt.


*Schildwachtklierprocedure vóór/tijdens IORT
Borstkanker kan zich naar de lymfeklieren in de oksel verspreiden. In het belang van de behandeling met IORT wordt het schildwachtklieronderzoek uitgevoerd om er zeker van te zijn dat er geen uitzaaiingen zijn in de klieren van de oksel.

Dit onderzoek/operatie wordt vaak vóór de borstoperatie met IORT uitgevoerd. Soms vindt de schildwachtklierprocedure plaats tijdens de borstsparende operatie. Als de schildwachtklieren zijn verwijderd, zullen deze door de patholoog onderzocht worden op de aanwezigheid van eventuele kwaadaardige cellen. Wanneer er kwaadaardige cellen in de schildwachtklier worden gevonden, kan de borstsparende behandeling wel worden voortgezet. Maar het onderzoek in Milaan heeft aangetoond dat de bestraling dan toch, voor een maximale tumorcontrole, beter op de gehele borst kan worden gericht en niet alleen op de zieke plek.

Uitgebreide informatie over borstkanker kunt u vinden op www.borstkanker.nl

Vragen over IORT kunt u stellen via 070 - 330 2357.