APBI (Accelerated Partial Breast Irradiation)

In MCH wordt als alternatief voor IORT ook een andere vorm van (beperkte) uitwendige bestraling aangeboden. Dit wordt door ons gebruikt als tijdens de operatie getwijfeld wordt of de IORT wel uitvoerbaar is of de meest geschikte vorm van behandeling is. Hierbij worden opnieuw de wondranden van de operatie bestraald, maar dan wel door middel van 10 uitwendige bestralingen gedurende een periode van 2 weken. Bij deze methode gelden dezelfde criteria als voor IORT, dat wil zeggen:

  • u bent 60 jaar of ouder;
  • u heeft borstkanker of een voorloper van borstkanker (we noemen dit ook wel puur DCIS);
  • uw borstkanker is kleiner dan 21 mm of groter dan 20 mm maar kleiner dan 31 mm.
    Voorwaarde is dan dat de hormoonreceptor-bepaling positief én de Her2-bepaling negatief is;
  • uw borstkanker zit op slechts één plaats in de borst;
  • echografie van de lymfeklieren in de oksel laat geen afwijkingen zien;
  • de schildwachtklierprocedure* laat geen afwijkingen zien van de lymfeklieren in de oksel.


De APBI-behandeling wordt ook in in het HagaZiekenhuis in Den Haag en in het Isala ziekenhuis in Zwolle uitgevoerd.

Onderzoek
In samenwerking met het MCH/Bronovo ziekenhuis, het HagaZiekenhuis en het Isala ziekenhuis in Zwolle wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van zowel IORT- als APBI- bestralingstechnieken in Nederland. Ook is er sprake van een nauwe samenwerking met het Catharina ziekenhuis. Door dit onderzoek willen wij in de komende jaren bewijzen dat deze behandeltechnieken, net als in Milaan, ook in Nederland tot goede resultaten leidt. Met name zijn wij geïnteresseerd in de gevolgen van deze behandeling voor de oudere patiënt. Dat wil zeggen dat wij door vragenlijsten, ingevuld door meer dan 350 patiënten, hopen aan te tonen dat deze behandeling de oudere borstkanker patiënt weinig belast en de kwaliteit van leven niet nadelig beïnvloedt.

*Schildwachtklierprocedure vóór/tijdens IORT
Borstkanker kan zich naar de lymfeklieren in de oksel verspreiden. In het belang van de behandeling met IORT wordt het schildwachtklieronderzoek uitgevoerd om er zeker van te zijn dat er geen uitzaaiingen zijn in de klieren van de oksel.

Dit onderzoek/operatie wordt vaak vóór de borstoperatie met IORT uitgevoerd. Soms vindt de schildwachtklierprocedure plaats tijdens de borstsparende operatie. Als de schildwachtklieren zijn verwijderd, zullen deze door de patholoog onderzocht worden op de aanwezigheid van eventuele kwaadaardige cellen. Wanneer er kwaadaardige cellen in de schildwachtklier worden gevonden, kan de borstsparende behandeling wel worden voortgezet. Maar het onderzoek in Milaan heeft aangetoond dat de bestraling dan toch, voor een maximale tumorcontrole, beter op de gehele borst kan worden gericht en niet alleen op de zieke plek.

Uitgebreide informatie over borstkanker kunt u vinden op www.borstkanker.nl