Bestraling prostaatkanker

Hoe vaak komt het voor?
In Nederland vindt jaarlijks bij 9.500 mannen de diagnose prostaatkanker plaats. 70 Procent van deze mannen is 65 jaar of ouder.
Prostaatkanker komt relatief vaak voor. Vaak betreft het echter een "slapende vorm" van prostaatkanker, welke geen behandeling behoeft. Onderzoek en de tijd zal over het algemeen duidelijk moeten maken welke vorm van prostaatkanker de patiënt heeft en welke vorm van behandeling (of het achterwege laten hiervan) aan te raden is.

Prostaatkanker in relatie tot leeftijd

Wat zijn de klachten?
Zeker in het beginstadium geeft de aanwezigheid van prostaatkanker geen aanleiding tot klachten. Soms zijn plasklachten een reden om de huisarts te bezoeken.Dit zijn problemen als:

  • Vaker moeten plassen, zowel overdag als 's nachts.
  • Moeite met plassen, nadruppelen en/of een zwakke straalkracht.

Soms wordt het pas ontdekt als elders in het lichaam uitzaaiingen tot klachten leiden. 

Steeds vaker wordt bij een "check up" of bezoek aan een arts een PSA- bepaling gedaan (prostaat specifiek antigen= een bloed bepaling welke prostaatactiviteit weergeeft). Dit leid dan (helaas) tot onrust en onderzoek om de aanwezigheid van een prostaatkanker aan te tonen danwel uit te sluiten.
Grootschalig onderzoek aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft aangetoond dat door PSA controle slechts bij 3 op de 100 mannen overlevingswinst oplevert. Dat wil zeggen dat bij 97 van de 100 mannen veel onrust is gewekt maar dat het onderzoek niet tot een verbetering van de overleving heeft geleid!

Overige onderzoeken

 

Behandeling

De behandeling van prostaatkanker kan bestaan uit:

Operatie.
Uitwendige bestraling.
Inwendige bestraling (brachytherapie).
Hormonale therapie.
Chemotherapie.
active surveillance (actieve controle)

Soms bestaat de aanpak uit een combinatie van enkele behandelingen. De specialist stelt een behandeling voor op basis van de mate van kwaadaardigheid, het stadium van de ziekte en de lichamelijke conditie.

 

Bestraling
Bestraling van prostaatkanker kan genezend (curatief)  zijn of klachtenbestrijdend (palliatief).
Na een operatieve verwijdering kan aanvullende bestraling nodig zijn (als de operatieve bevindingen tegenvallen)  

Bij een genezende (curatieve) bestraling voor prostaatkanker onderscheiden we vier soorten:

  •   Brachytherapie.
  •   Uitwendige bestraling.
  •   Uitwendige bestraling in combinatie met hormonale therapie.
  •   Uitwendige bestraling na operatie.

 

 

volgende>>