Wat is palliatieve zorg?

Palliatie betekent letterlijk 'een mantel om iemand heen slaan'. Palliatieve zorg is de hulpverlening aan mensen die ernstig ziek zijn en niet meer kunnen genezen

Palliatie

Niet meer kunnen genezen wil niet zeggen dat er geen behandelmogelijkheden meer zijn. Er zijn alleen geen genezende behandelmogelijkheden meer. De nadruk van de begeleiding en behandeling zal liggen op het bestrijden van klachten die het gevolg zijn van uw ziekte.

Dit kan betekenen dat u toch af en toe naar het ziekenhuis moet komen voor bijvoorbeeld een infuus met medicatie of bloed, of voor bestraling om de pijn te bestrijden. Deze behandelingen zijn over het algemeen niet belastend en hebben een goed effect op de klachten die u ervaart. Ook uw partner, familie en naasten zijn hier nauw bij betrokken.

Ondersteunende zorg: supportive care

De palliatieve zorg streeft ernaar u zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Dit wordt soms ook wel ondersteunende zorg (supportive care) genoemd.

Wanneer de verwachting is dat iemand snel zal overlijden, richt de palliatieve zorg zich op het proces van sterven. Dit wordt ook wel terminale zorg genoemd. Mensen die gaan overlijden worden bij voorkeur thuis verzorgd. Of zij verblijven in een hospice. Dit is een instelling die mensen opneemt om te overlijden. En die hen bijstaat. Opname in een hospice gebeurt in nauw overleg met de huisarts en de familie.