Het Palliatie Team van het MCH

In het Palliatie Team werken gespecialiseerde zorgverleners. Zij werken nauw met elkaar en met andere specialisten in het MCH samen. Ook hebben zij regelmatig contact met huisartsen en andere zorgverleners in de regio. Het team neemt uw behandeling niet over van uw behandelend arts. Wel geeft het team advies aan de arts die u behandelt.

 Elke arts of verpleegkundige in het MCH kan het Palliatie Team om advies vragen. Ook uw huisarts kan dit doen.

 Het Palliatie Team bestaat uit de volgende zorgverleners: 

  • internist-oncoloog
  • longarts
  • anesthesioloog
  • psycholoog
  • apotheker
  • radiotherapeut
  • palliatieverpleegkundigen

Het behandelteam van het MCH

 

Palliatieverpleegkundigen

De palliatieverpleegkundige coördineert de zorg. Het is haar taak om contact te onderhouden met u en uw behandelend arts. Wanneer u weer thuis bent, spreekt zij met de huisarts en de wijkverpleging. De verpleegkundige begeleidt u, uw partner en familie. Ook kunt u bij haar voor informatie terecht.