Palliatieve bestraling botmetastasen

Botmetastasen zijn uitzaaiingen van tumoren in de botten. Hierdoor kan pijn ontstaan. Radiotherapie vindt plaats om de pijn tegen te gaan.

Eenmalige bestraling
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat éénmalige bestraling even goed of zelfs effectiever is dan bestraling in meerdere fracties. Bij een studie met 5.000 patiënten trad een verbetering van de pijnklachten op bij 60-65 % en verdween de pijn bij 33 %. De plaats in het lichaam maakte geen verschil voor het resultaat. Het maximale effect vindt plaats na 3-4 weken en houdt 11-24 weken aan. Bij terugkeer van de pijn kan de bestraling worden herhaald.

volgende>>