Bestraling borstkanker

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel dat is ontstaan in het borstklierweefsel.

 

Hoe vaak komt het voor?
In Nederland treedt borstkanker jaarlijks bij meer dan 14.000 vrouwen op. Bij ongeveer 60% van deze vrouwen vindt een borstsparende behandeling plaats. Bij ongeveer 2000 vrouwen wordt "een voorloper" van borstkanker het DCIS vastgesteld.

Wat zijn de klachten?
Vaak zijn er geen klachten en is de tumor in de borst ontdekt na een borstfoto (mammografie). In sommige gevallen kunnen wel de volgende klachten aanwezig zijn:

  • Een "knobbel" in de borst, die meestal niet pijnlijk is.
  • Vloeistof uit de tepel (soms bloederig).
  • Een ingetrokken tepel (die eerst niet zo was).
  • Verandering van de huid van de borst of bij de tepel, zoals een plotseling ontstane sinaasappelhuid of een zweertje.

 

Behandelingen


Bestraling na de operatie
Na een borstsparende operatie vindt altijd bestraling plaats. Uit studies is namelijk gebleken, dat de kans op nieuwe tumoren daarmee afneemt. De bestraling is uitwendig en heeft als doel eventuele onopgemerkte tumorcellen in de borst te doden met een zo goed mogelijk cosmetisch resultaat.

 

De bestraling
De hele borst (het borstklierweefsel) krijgt 16 bestralingen toegediend in ongeveer 3 weken. Soms volgen daarna nog 5 tot 7 bestralingen van de plaats waar de tumor is verwijderd. Dit heet de boosterdosis.

In RCWEST wordt vanaf 1 januari 2010 standaard de hartsparende bestralingstechniek toegepast bij linkszijdige bestraling. Deze techniek noemen we de ABC methode.

De APBI- en IORT methode
Bij oudere patienten wordt minder vaak sparend behandeld, terwijl de kans op succes van een borstsparende behandeling duidelijk groter is op oudere leeftijd. Daarom is er voor gekozen te starten bij patienten van 60 jaar en ouder.

Deze nieuwe bestralingsmethode noemen we de APBI methode; alleen het operatiegebied wordt bestraald.

Door Europese en Amerikaanse organisaties van radiotherapeut-oncologen (ESTRO en ASTRO) is aangetoond dat de methode veilig en effectief is

De methode wordt door RCWEST uitgevoerd op 2 manieren namelijk:

1. Uitwendige APBI (APBI na de operatie)
2. IORT (APBI tijdens de operatie)

 

volgende>>