Bestraling blaaskanker

Blaaskanker is een kwaadaardig gezwel dat is ontstaan in de blaas. Een blaastumor kan naar andere organen uitzaaien (metastaseren). De tumor groeit eerst door in de diepere lagen van de blaaswand. Loslatende tumorcellen kunnen zich dan via het bloed verspreiden. Ze komen terecht bij de lever, de longen of de botten. Via de lymfevaten kunnen tumorcellen in de lymfeklieren komen.

Hoe vaak komt het voor?
In Nederland treedt blaaskanker jaarlijks totaal bij ongeveer 5.200 mensen op. Ongeveer de helft daarvan heeft een tumor in het blaasslijmvlies of de blaasspier (spierinvasieve tumor). De andere helft heeft een oppervlakkig groeiende tumor die de uroloog met blaasspoelingen behandelt. Vier keer meer mannen dan vrouwen krijgen de aandoening en voornamelijk boven de zestig jaar.

Wat zijn de klachten?
In het begin zijn er bijna geen klachten. Later kan sprake zijn van:

  • Bloed in de urine (meestal zonder pijn).
  • Pijn bij plassen.
  • Vaak moeten plassen.

Behandeling
Er zijn verschillende behandelingen:

  • Blaasspoeling met medicijnen. 
  • Radicale operatie (blaas en lymfeklieren verwijdering).
  • Radiotherapie(bestraling) in- en uitwendig.
  • Chemotherapie.
  • Combinatie van deze behandelingen.

Welke behandeling er geadviseerd wordt, hang af van het soort en aantal tumoren, de mate van kwaadaardigheid, het uitbreiding van de ziekte en de lichamelijke conditie. Bij niet uitgezaaide blaaskanker is er een alternatief voor blaasverwijdering. Dit is genezende (curatieve) bestraling die uit- of ook inwendig wordt toegepast (brachytherapie). In een gevorderd stadium kan palliatieve bestraling klachten als bloedverlies of pijn verminderen.

volgende>>