(Non)Hodgkin

Lymfeklierkanker (ook wel lymfoom genoemd) is een verzameling kwaadaardige cellen in het lymfestelsel. Het kan in lymfeklieren voorkomen, maar ook in andere organen als beenmerg, lever en milt. Er zijn Hodgkin en Non-Hodgkin lymfomen en onder deze groepen vallen meerdere soorten.

Hoe vaak komt het voor?
Het Hodgkin lymfoom komt zelden voor namelijk 2 tot 4 keer op 100.000 mensen per jaar. Bij mannen komt het 1 ½ keer vaker voor dan bij vrouwen.

Het Non-Hodgkin lymfoom treedt frequenter op, namelijk 16 tot 22 keer op de 100.000 mensen per jaar.

Veelvoorkomende klachten bij een lymfoom zijn:

  • (Pijnloze) zwellingen van lymfeklieren.
  • Perioden van koorts (zonder dat er sprake is van een ontsteking).
  • Gewichtsverlies.
  • Overmatig transpireren, vooral 's nachts.
  • Jeuk.
  • Sterke vermoeidheid.

Behandeling bij traaggroeiende lymfomen
De behandeling hangt af van het type lymfoom, de uitgebreidheid en het stadium van de ziekte en de conditie van de patiënt. Soms groeit het lymfoom langzaam en geeft geen klachten. Dan wordt met de behandeling gewacht, omdat deze niet altijd de vooruitzichten verbetert. Dit heet een wait and see beleid. Traaggroeiende lymfomen kunnen vaak niet genezen, maar wel worden teruggedrongen met chemo- of radio- of immunotherapie, of met een combinatie daarvan.

Behandeling bij snelgroeiende lymfomen
In het algemeen wordt bij snelgroeiende of agressieve soorten direct na de diagnose gestart met de behandeling. Het doel van de behandeling is genezing. De behandeling bestaat meestal uit chemo- of radio- of immunotherapie of beenmergtransplantatie of uit een combinatie van deze behandelingen.

volgende>>