Opleiding en ontwikkeling

In dit menu kunt u meer informatie vinden over de opleidingen & ontwikkelingen binnen RCWEST.

Binnen RCWEST is veel aandacht voor deskundigheidsbevordering. Dit is nodig om mee te blijven doen in een omgeving die snel verandert. De medewerkers krijgen leeractiviteiten aangeboden. Daardoor dragen ze gekwalificeerd, bekwaam, prestatiegericht én gemotiveerd bij aan de doelen van de organisatie.

Vakinhoudelijke kennis
RCWEST staat open voor medewerkers die eigen initiatieven ontplooien. Bijvoorbeeld in het kader van hun eigen ontwikkeling. Initiatieven die de kennis over hun vak vergroten. De werkplek is dan de leerplaats die werken en leren verbindt om resultaten te bereiken. Medewerkers dragen bovendien hun kennis en kunde uit aan beginnende collega's en aan externe vakgenoten.

Trainingen en presentaties
Naast interne opleidingen, biedt RCWEST ook functiegerichte trainingen aan medewerkers, zodat ze vaardig blijven in het dynamische werkveld van de radiotherapie. Jaarlijks vindt een regio-avond plaats en 12 keer per jaar zijn er wetenschappelijke presentaties. Ook deelname aan (inter)nationale congressen en posterpresentaties dragen bij aan kwaliteitsverbetering. Daarnaast zorgen teambuildingsactiviteiten voor een optimale communicatie en samenwerking.