Persbericht; MCH lanceert palliatie-app voor ongeneeslijk zieke patienten

 In het MCH kunnen ongeneeslijk zieke patiënten sinds december 2013 de palliatie-app invullen. Deze app is een screeningsinstrument met een aantal vragen over veel voorkomende symptomen zoals pijn, benauwdheid en misselijkheid. Ook naar psychosociale klachten zoals angst, en de mogelijkheid om de ziekte bespreekbaar maken met naasten, wordt gevraagd. Scoort een symptoom hoog dan kan de palliatieverpleegkundige de patiënt tijdig adviseren en begeleiding geven.

 Met de app wil het palliatieteam in het MCH de kwaliteit van leven tijdens de ziekte- en symptoomgerichte fase (die vooraf gaat aan de stervensfase) verbeteren. Palliatieve zorg is zorg voor patiënt en mantelzorger bij de behandeling, verwerking en moeilijke besluitvorming. Onderzoek heeft aangetoond dat door vroegtijdige inzet van palliatieve zorg er minder crisisopnames zijn, minder onnodig medicatiegebruik en minder onnodige onderzoeken voor de patiënt. Het palliatieteam wordt nu nog vaak  laat betrokken in het zorgproces waardoor klachten van palliatieve patiënten te laat worden gesignaleerd. De app brengt daar verandering in en zorgt ervoor dat het palliatieteam in een vroeg stadium advies kan geven.

 Patiënten vullen de app alleen in of - als zij dat willen - samen met een palliatieverpleegkundige. Na het invullen kan de patiënt binnen de app ook direct zijn eigen uitslag zien. Bij een hoge score is de klacht zo ernstig dat er hulp nodig is. De palliatieverpleegkundige kan de patiënt in een gesprek adviseren en begeleidt de patiënt tot het symptoom draaglijk is of onder controle.

 Inmiddels hebben 60 patiënten de palliatie-app ingevuld. Vanaf eind februari is de koppeling met het elektronisch patiëntendossier (EPD) gereed en zijn de resultaten van de app in te zien voor het hele palliatieteam. Tot begin maart is de app een test op de afdeling Radiotherapie, onderdeel van RC West. Daarna wordt de app ook op de verpleegafdelingen Oncologie en Longziekten in het MCH ingezet.

Meer informatie over palliatieve zorg