Nieuwe visie

RCWEST is gestart per 1 januari 2010


Afdelingen radiotherapie MC Haaglanden en HagaZiekenhuis bundelen krachten

Den Haag, 4 januari 2010 

De afdelingen radiotherapie van het Medisch Centrum Haaglanden en het HagaZiekenhuis in Den Haag bundelen hun krachten per 1 januari 2010 onder de naam Radiotherapiecentrum West (RCWEST). De raden van bestuur van beide ziekenhuizen hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend. De ondernemingsraden zijn akkoord. RCWEST heeft twee locaties: in MCH Westeinde en in HagaZiekenhuis, locatie Leyweg. Deze structurele samenwerking legt de basis voor een optimale kwaliteit van zorg voor de patiënt met kanker.

Kerntaak van de afdelingen radiotherapie is het voorbereiden van patiënten met kanker op bestralingsbehandelingen (radiotherapie) en het geven van deze behandelingen. De afdelingen radiotherapie werken al langer samen en de oprichting van RCWEST is een logische vervolgstap. De concentratie van bepaalde behandelingen op elk van de locaties zorgt voor een groter aantal te behandelen patiënten per locatie, wat een verhoging van de kwaliteit oplevert. Daarnaast is het vanuit bedrijfseconomisch oogpunt efficiënter en voordeliger om gezamenlijk apparatuur aan te schaffen.

RCWEST is een resultaatverantwoordelijke eenheid. Het managementteam rapporteert rechtstreeks aan de raden van bestuur van beide ziekenhuizen.