DEXA-studie gestart in RCWEST

De DEXA-studie onderzoekt of het zinvol is om patiënten met uitzaaiingen in de botten voor de bestraling dexamethason te geven om pijn te voorkomen. Palliatieve bestraling van uitzaaiingen in de botten is er op gericht om pijn te voorkomen. Echter, een deel van de patiënten krijgt na de bestraling eerst tijdelijk meer pijn, dit word 'painflare' genoemd. Volgens de huidige standaardbehandeling wordt er pas pijnstilling gegeven als er sprake is van een painflare. Vaak wordt er dan dexamethason gegeven. De DEXA-studie onderzoekt nu of het zinvol is om deze patiënten voor de bestraling al dexamethason te geven om een eventuele painflare te voorkomen. Het is een 'dubbel blinde' studie: de patiënt en de arts weten niet of er dexamethason of placebo wordt gebruikt. Als de patiënt toch een painflare krijgt, kan de behandelend arts besluiten om de gebruikelijke pijnmedicatie te geven (dit kan ook dexamethason zijn).

De DEXA-studie wordt al uitgevoerd in de ziekenhuizen van de hoofdonderzoekers: dr. A. de Graeff, UMC Utrecht en dr. Y.M. van der Linden, LUMC. RCWEST locatie Lijnbaan is het derde ziekenhuis dat aan deze studie mee doet. In negen andere Nederlandse ziekenhuizen wordt de studie opgestart.